What is Reference? Logo of Reference

Reference is a certificate received by all young people/learners as special and highest recognition for their efforts in an individual organisation in the following fields:
-writing papers (seminar papers, final papers, analyses and research studies)
-participation in projects that denote the progress and development of a specific discipline
-participation in the work of a company for achieving special or exceptional effects and success.

Who can receive a Reference?

A Reference can be received by university or secondary school students who are still in the active or final stage of their studies and by university or secondary school students who are seeking their first employment (have perhaps already finished their studies, but have not yet found employment), and by assistants in an individual organisation who have decided to upgrade their knowledge by enrolling in full-time study.
*Full-time study – study with which one obtains an official academic title or a higher level of education.

Click to show/hide

Why should a university or secondary school student obtain a Reference?

Findings show that today employers are not satisfied with formal knowledge alone. In order to enable university or secondary school students to obtain practical knowledge even during their studies. For this purpose we promote the introduction of various activities at various organisations (practical work, taking part in the writing of various papers and the participation of university or secondary school students in various projects). With Reference individuals prove that they have good potential, for they have been chosen as the best in the above-mentioned activities.

What does it mean for young people to obtain a Reference?

By awarding a Reference we elevate young people above the average, build on their recognisability and provide them with better opportunities when entering the labour market or seeking employment, since the Reference confirms that they have good potential.


If you have decided that award Reference could be a benefit to you, the list below will start you toward finding the right organization and fulfill SIGNUP FORM.

Reference winners

slovenia-flag

Find activities in different organizations:

Lafarge cement d.d.

korporativni_logo_lafarge-(1)

Click to show/hide

Naziv: Prednost oz. ekonomska upravičenost gradnje betosnkih hitrih cest in avtocest
Tip: Diplomska naloga
Organizacija: Lafarge Cement d.d.
Področje: Marketing
Mentor: Andrej Sopotnik
Elektronska pošta: andrej.sopotnik@lafarge.com
Telefonska številka: 03/56 52 325
Info: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

Naziv: Povezava med rastjo BDP-ja in dinamiko gradbenega sektorja ter BDP-ja in stopnjo razvitosti infrastrukture
Tip: Diplomska naloga
Organizacija: Lafarge Cement d.d.
Področje: Marketing
Mentor: Andrej Sopotnik
Elektronska pošta: andrej.sopotnik@lafarge.com
Telefonska številka: 03/56 52 325
Info: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

Naziv: Optimalni sistem in procesi prenosa znanja in razvoja zaposlenih
Tip: Diplomska naloga
Organizacija: Lafarge Cement d.d.
Področje: Kadrovska
Mentor: Iva Dominkovič
Elektronska pošta: iva.dominkovic@lafarge.com
Telefonska številka: 03/56 52 340
Info: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

Naziv: Razvoj in spremembe v kulturi
Tip: Diplomska naloga
Organizacija: Lafarge Cement d.d.
Področje: Kadrovska
Mentor: Iva Dominkovič
Elektronska pošta: iva.dominkovic@lafarge.com
Telefonska številka: 03/56 52 340
Info: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

Naziv: Finančno vodenje investicij
Tip: Diplomska naloga
Organizacija: Lafarge Cement d.d.
Področje: Finance
Mentor: Leopold Povše
Elektronska pošta: leopold.povse@lafarge.com
Telefonska številka: 03/56 52 319
Info: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

Naziv: Uporaba odpadkov v cementni industriji – primer uporabe v Lafarge Cement-u
Tip: Diplomska naloga
Organizacija: Lafarge Cement d.d.
Področje: Drugo
Mentor: /
Elektronska pošta: /
Telefonska številka: /
Info: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

Tip: Štipendije
Organizacija: Lafarge Cement d.d.
Povezava: http://www.lafarge.si/o-nas/kariera-v-lafargeu/
Info: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

MOMS

Murska Sobota - logo

Click to show/hide


Naziv: Pametna mesta (Smart Cities):
Naslovi: Analiza stanja oz. MOMS
Prostorska analiza Murske Sobote s predlogom sprememb prostorskega načrta mesta ob upoštevanju izhodišč ‘pametnega mesta’
Strateško načrtovanje infrastrukture za pametno mesto – analiza ali nove rešitve
Pametne energetske rešitve za MOMS – analiza ali nove rešitve
Pametna mobilnost na primeru MOMS – analiza ali nove rešitve
Vzpostavitev pametnega omrežja za spremljanje porabe vode in energije + analiza prihrankov – analiza ali nove rešitve
Kako optimizirati javne aktivnosti, da dosežemo minimalni vpliv na okolje in izboljšamo družbeno okolje
Pametna socialne storitve (izboljšanje dostopa do informacij, individualna obravnava strank, varovanje javnih sredstev pred zlorabami, itd.)
Pametna družba – aktivna koordinacija institucij in virov v mestu za izboljšanje javnih storitev
Pametno mesto in skrb za zdravje – analiza ali nove rešitve
Pametno mesto in izobraževanje – analiza ali nove rešitve
Pametno mesto za pametno rast – kako optimizirati ‘sistem’ za ekonomijo, ki sloni na znanju in talentih – analiza ali nove rešitve
Organizacija: MOMS mestna občina Mursla Sobota
Področje:
Informacije MOMS: Klaudija Šadl Jug – vodja Urada župana
Elektronska pošta: klaudija.sadl-jug@murska-sobota.si
Telefon: 02 525 16 18
Informacije: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

Naziv: Gospodarstvo in kmetijstvo ter kulturno-turistična središča
Naslovi: City marketing – novi pristopi k trženju – inovativne storitve
SOIC – analiza ali nove rešitve
TLDC – analiza ali nove rešitve
Bio-kmetijstvo – analiza ali nove rešitve
Analiza rodovitosti tal v MOMS
Analiza podtalnice na večji spekter pesticidov, antibiotikov, itd.
Energetske rastline
Management tujerodnih invazivnih rastlin
Možnosti razvoja kulturne in kreativne industrije v Pomurju po zgledu npr. Seville, Southamptona, Valencie
Vizija potreb po mojstrskih poklicih do leta 2050 in šolski sistem
Možnosti razvoja zelenih produktov
Možnosti razvoja produktov kulturne in kreativne industrije, kulturni turizem
Analiza nepredelanih odpadkov CERO in analiza možnosti koriščenja le-teh
Smetišče CERO – največji pomurski rudnik surovin – da ali ne?
Turizem prilagojen otrokom
Analiza ovir za invalide (različne skupine invalidov) v MS in predlogi optimalnih rešitev
Karta Murske Sobote za slepe in slabovidne
Turistični razvoj varovanih naravnih območij – analiza ali nove rešitve, novi turistični produkti
Soboško jezero – analiza obstoječih načrtov in novi predlogi
Mestno središče – analiza obstoječih načrtov in novi predlogi
Možnost razvoja arheološkega muzeja z visitor centrom – analiza ali nove rešitve
Možnost razvoja ‘slovanskega središča’, kot poučno-doživljajskega centra s glamkampinga – analiza ali rešitve
Analiza in predlogi managementa rekreacijsko – športnih poti (razbremenilni kanal, Fazanerija, kolesarske poti,…)
Organizacija: MOMS Mestna občona Mursla Sobota
Področje: Razno
Info MOMS: Barbara Muhič, koordinatorka Urada župana,
Elektronska pošta: urad.zupana@murska-sobota.si
Telefon: 02 525 16 11
Info:031 53 68 68
naloge@llacademia.com

Naziv: Prometna ureditev mesta – urejanje mirujočega prometa – nadgradnja sistema v smeri trajnostne mobilnosti
Naloge: Demografska analiza MOMS
Programi MOMS za mlade – analiza in nove rešitve
Organizacija: MOMS
Področje:
Mentor: Barbara Muhič, koordinatorka Urada župana
Elektronska pošta: urad.zupana@murska-sobota.si
Telefon: 02 525 16 11
Info: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

Naziv: Demografska analiza MOMS
Tip: Naloga
Organizacija: MOMS
Področje:
Mentor: Barbara Muhič, koordinatorka Urada župana
Elektronska pošta: urad.zupana@murska-sobota.si
Telefon: 02 525 16 11
Info: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

Naziv: Programi MOMS za mlade – analiza in nove rešitve
Tip: Naloga
Organizacija: MOMS
Področje:
Mentor: Barbara Muhič, koordinatorka Urada župana
Elektronska pošta: urad.zupana@murska-sobota.si
Telefon: 02 525 16 11
Info: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

Talum d.d.

60_2-logo

Click to show/hide


Tip: Štipendije
Organizacija: Talum d.d.
Povezava: http://www.talum.si/skupina-talum/zaposlitve/kadrovske-stipendije
Info: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

Anton Komat

Click to show/hide


Naloge:
Naslov: Vodna varnost
Področje: Ekologija, okoljevarstvo, zdravje
Tip: Seminarska naloga
Kontakt: Marta Strgar
Info: marta.strgar@siol.net

Naslov: Prehranska varnost
Področje: Ekologija, okoljevarstvo, zdravje
Tip: Seminarska naloga
Kontakt: Marta Strgar
Info: marta.strgar@siol.net

Naslov: Hormonski motilci
Področje: Ekologija, biologija, zdravje
Tip: Seminarska naloga
Kontakt: Marta Strgar
Info: marta.strgar@siol.net

Naslov: Pogled na svet skozi epigenetiko
Področje: Biologija -genetika
Tip: Seminarska naloga
Kontakt: Marta Strgar
Info: marta.strgar@siol.net

Naslov: Padec paradigme genskega determinizma
Področje: Evolucija, neodarvinizem, genetski determinizem, epigenetika, nova paradigma
Tip: Seminarska naloga
Kontakt: Marta Strgar
Info: marta.strgar@siol.net

PECA International

PECA international

Click to show/hide


Naslov: Energijska vitalnost posameznika v delovnem procesu skozi vrednote programa P.E.C.A.
Tip: Seminarska naloga
Organizacija: P.E.C.A. INTERNATIONAL d.o.o.
Kontakt: Matjaž Rupert
E naslov: peca@pecainternational.org
Info: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

METODA P.E.C.A.®. ali. Profesionalna Energijska Celovita Asistenca Professional Energy Creative Assistance. Metoda P.E.C.A. ® je del projekta P.E.C.A.®
Naslov: Čustvena stabilnost posameznika v ustvarjalnosti skozi vrednote programa P.E.C.A.
Tip: Seminarska naloga
Organizacija: P.E.C.A. INTERNATIONAL d.o.o.
Kontakt: Matjaž Rupert
E naslov: peca@pecainternational.org
Info: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

Naslov: Mentalna higiena posameznika v ustvarjalnosti skozi vrednote programa P.E.C.A.
Tip: Seminarska naloga
Organizacija: P.E.C.A. INTERNATIONAL d.o.o.
Kontakt: Matjaž Rupert
E naslov: peca@pecainternational.org
Info: 031 53 68 68
naloge@llacademia.com

Varuh človekovih pravic

PECA international

Click to show/hide


Naslov: Analiza odločanja sodišč o varstvu in vzgoji otrok
Področje: Pravo človekove pravice, diskriminacija
Tip: Analiza
Organizacija: Varuhinja človekovih pravic
Kontakt: Marta Strgar, Lan Vošnjak
E naslov: lan.vosnjak@varuh-rs.si
Info: marta.strgar@siol.net

Naslov: Analiza uresničevanja 34 a. člena Zakona o varstvu okolja po lokalnih skupnostih
Področje: Pravo človekove pravice, varstvo okolja
Tip: Analiza
Organizacija: Varuhinja človekovih pravic
Kontakt: Marta Strgar, Jožica Matjašič
E naslov: jozica.matjasic@varuh-rs.si
Info: marta.strgar@siol.net

Naslov: Analiza ureditve načina izvajanja okoljskih monitoringov v izranih članicah EU
Področje: Pravo človekove pravice, varstvo okolja
Tip: Analiza
Organizacija: Varuhinja človekovih pravic
Kontakt: Marta Strgar, Jožica Matjašič
E naslov: jozica.matjasic@varuh-rs.si
Info: marta.strgar@siol.net

Naslov: Analiza stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode nad 1500 m nadmorske višine
Področje: Pravo človekove pravice, varstvo okolja
Tip: Analiza
Organizacija: Varuhinja človekovih pravic
Kontakt: Marta Strgar, Jožica Matjašič
E naslov: jozica.matjasic@varuh-rs.si
Info: marta.strgar@siol.net

Naslov: Analiza stanja izvajanja dimnikarskih storitev v izbranih članicah EU
Področje: Pravo človekove pravice, javne gospodarske službe
Tip: Analiza
Organizacija: Varuhinja človekovih pravic
Kontakt: Marta Strgar, Jožica Matjašič
E naslov: jozica.matjasic@varuh-rs.si
Info: marta.strgar@siol.net

Kolektor Group d.o.o.

Kolektor Group

Click to show/hide

ORGANIZACIJA NE SPREJEMA VEČ PRIJAV

Naslov: Financiranje projektov na področju energetike
Področje:
Tip: Magistrska
Organizacija: Kolektor Group d.o.o.
Kontakt: Barbara Ozebek
E naslov: barbara.ozebek@kolektor.com
Info: 05 / 37 50 200, barbara.ozebek@kolektor.com

Naslov: Komprimiran zrak – meritve porabe in korektivni ukrepi za zmanjšanje puščanj
Področje:
Tip: Diplomska naloga
Organizacija: Kolektor Group d.o.o.
Kontakt: Barbara Ozebek
E naslov: barbara.ozebek@kolektor.com
Info: 05 / 37 50 200, barbara.ozebek@kolektor.com

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Click to show/hide


Naslov: Analiza uporabe elektronskega poročila o zdravstveni negi * Povabilo velja samo za Zdravstveno fakulteto Ljubljana, Srednji zdravstveni šoli Maribor in Celje in Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana
Področje: Zdravstvena nega
Tip: Analiza
Organizacija: Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Kontakt: Elizabeta Pikovnik, Fink Alojzija
E naslov: elizabeta.pikovnik@guest.arnes.si, aljozija.fink@guest.arnes.si
Info: Elizabeta Pikovnik 031 208 505, Fink Alojzija 068 144 878

RTV SLO

Click to show/hide


Tip:izvajanje obveznih šolskih praks.
Organizacija: RTV Slovenija
Organizacija ne sprejema več prijav.

magneti_Ljubljana

Click to show/hide


Naslov:Obvladovanje porabe električne energije v proizvodnji kovinskih trajnih magnetov
Področje: Avtomatizacija in informatika
Tip:Magistrsko delo
Organizacija: Magneti Ljubljana
Kontakt: Koplan Franc

Naslov: Uporaba metodologije razvojnega prototipiranja pri izdelavi aplikacije za pregled aktivnih strojev
Področje: Informacijski sistemi
Tip:Projektna naloga v podjetju
Organizacija: Magneti Ljubljana
Kontakt: Koplan Franc

Naslov: Črtna koda kot orodje za izboljševanje učinkovitosti delovnih procesov v proizvodnji kovinskih magnetov
Področje: Informacijski sistemi
Tip:Projektna naloga v podjetju
Organizacija: Magneti Ljubljana
Kontakt: Koplan Franc

Naslov: Analiza energetske učinkovitosti podjetja Magneti Ljubljana d.d.
Področje: Informacijski sistemi
Tip:Projektna naloga v podjetju
Organizacija: Magneti Ljubljana
Kontakt: Koplan FrancLeave a Reply